تمیز کننده سیستم سوخت وینز مدل PN61354 حجم 325 میلی لیتر

معرفی محصول تمیزکننده سیستم سوخت جهت تمیز نگهداشتن سیست سوخت رسانی طراحی شده است و همچنین موجب کاهش نیاز به […]

معرفی محصول

تمیزکننده سیستم سوخت جهت تمیز نگهداشتن سیست سوخت رسانی طراحی شده است و همچنین موجب کاهش نیاز به افزایش عدد اکتان بنزین می شود.
منجر به تمیزی سیستم سوخت رسانی می شود.موجب کاهش نیاز به افزایش عدداکتان می شود.
موجب روانکاری انژکتورها،سوپاپ ها؛سیستم سوخت رسانی و قسمت فوقانی اطاق احتراق می شود.
از زنگ زدگی و خوردگی محافظت می نماید.
موجب بهبود استارت سرد می شود.
موجب کاهش پیش احتراقی می شود.
از یخ زدن کاربراتور جلوگیری می کند.
موجب کاهش ایجاد رسوبات و آلودگی در کاربراتور و ا …

جزئیات محصول

حجم

۳۲۵ میلی‌لیتر

بازه حجم

۱۵۰۱-۲۰۰۰ میلی‌لیتر

مناسب برای خودرو

خودروهای بنزینی

کالا های مرتبط